0(312) 231 26 16 0(541) 373 62 72

ŞANTİYE VE İNŞAAT GÜVENLİĞİ

Bizimle Güvendesiniz…

ŞANTİYE VE İNŞAAT GÜVENLİĞİHGB VİP Özel Güvenlik A.Ş. ; İnşaat ve Şantiye Güvenliği konusunda inşaat sektörünün faaliyette bulunduğu köprü, yol, petrol tesisi, konut / toplu konut, alışveriş merkezi, fabrika, hastane, okul gibi tesis ve sanayi kuruluşlarının şantiye güvenlik hizmetini başarıyla karşılayan bir firmadır.

Firmamız kamu yada özel sektöre ait proje / projelerin inşaat safhasına geçilmesini takiben gerekli fizibilite ve risk analizlerini tespit etmekte , gerekli özel güvenlik tedbirlerini almaktadır. Başta gün içersinde şantiyede çalışan ve şantiye bölgesinde gece konaklayan işçilerin can ve mal güvenliği, yangın, inşaat ekipman ve malzemelerinde oluşabilecek hırsızlık, yağma, saldırı, sabotaj, mala zarar verme gibi suç ve hareketlerden koruma amacı ile şantiye bölgesi tarafımızdan tetkik edilerek tehdit ve güvenlik analizi çıkartılmakta  ve gerekli önlemler alınmaktadır. Görev yapacak personelimiz bu analize göre inşaat ve şantiye güvenliği eğitimini tamamlamasına müteakip görev yerine sevk edilmektedirler.

İnşaat ve Şantiyelerin Güvenliği için aşağıdaki tedbirler alınmalı ve bu konularda  zaafiyetin meydana gelmesine kesinlikle müsaade edilmemelidir.

1.   İnşaat ve şantiye bölgesinin sınırları tespit edilmeli, giriş-çıkış için noktalar belirlenmeli ve bu noktalar devamlı kontrol altında tutulmalıdır.
2.   Giriş-çıkış noktaları dışında kalan bölümlere mümkünse çit çekilmeli, İnşaat ve şantiye bölge sınırlarında devamlı suretle rutin dışı ve periyodik olmayan zaman aralıkları ile devriye atılmalıdır.
3.   İnşaat ve şantiye bölgesinde kör noktalara zafiyet oluşturmayacak şekilde aydınlatma yapılmalıdır.
4.   Depolar, iş makinası otoparkı, personel ve ziyaretçi araçları otoparkı gibi bölgeler önceden tespit edilmeli ve takibi sürekli yapılmalıdır.
5.   İnşaat ve şantiye bölgesinde can ve mal kaybına en üst derecede sebep olabilecek YANGIN tehdidine karşı gereken tüm tedbirler acilen alınmalıdır. Güvenlik personelinin duman ve duman kokusuna karşı devamlı teyakkuz halinde olmasına rağmen şartlar elverişli ise özellikle işçilerin gece kaldıkları bölgeye duman detektörleri yerleştirilmelidir.
6.   İnşaat ve şantiye bölgesini besleyen enerji hatları devamlı kontrol edilmeli, yağışlı havalarda göz önüne alınarak bir tehdit unsuru olmasına müsaade edilmemelidir.
7.   İnşaat ve şantiye bölgesinde çalışacak taşeron firma personeli sürekli kontrol altında tutulmalı, giriş-çıkışlarında araç ve malzeme kontrolü yapılmalı, şantiye sınırları içinde farklı firmalara ait personeller arasında huzursuzluk çıkması önlenmelidir.
8.   Oluşabilecek iş kazalarına karşı sergilenecek hareket şekli ve tutumlar belirlenmeli, aranacak telefon numaraları ve başvurulacak sağlık tesisleri önceden mutlaka belirlenmelidir.

HGB VİP Özel Güvenlik A.Ş.  olarak projemizde çalışan tüm personellerimiz  firmamızın DENETLEME VE DEĞERLENDİRME birimi tarafından değişik gün ve zamanlarda, habersiz ve sürekli olarak denetlenmekte , sonuç raporu müşterimize  mail ile bildirilmektedir.