0(312) 231 26 16 0(541) 373 62 72

Şantiye ve İnşaat Güvenliği Nasıl Yapılır?

HGB VİP Özel Güvenlik Firmamız;  İnşaat ve şantiye güvenliği konusunda özel güvenlik firmaları arasında inşaat sektörünün faaliyette bulunduğu Köprü, Yol, Petrol Tesisi, Konut / Toplu Konut, Alışveriş Merkezi, Fabrika, Hastane, Okul gibi tesis ve sanayi kuruluşlarının şantiye güvenlik hizmetlerini başarıyla veren bir firmadır.

özel güvenlik, güvenlik hizmetleri, şantiye güvenliği, malzeme kontrolü

Firmamız kamu ya da özel sektöre ait proje/projelerin inşaat safhasına geçilmesini takiben gerekli fizibilite ve risk analizlerini yaparak gerekli özel güvenlik tedbirlerini almaktadır. Başta gün içersinde şantiyede çalışan ve şantiye bölgesinde gece konaklayan işçilerin can güvenliği, yangın, inşaat ekipman ve malzemelerinde oluşabilecek hırsızlık, yağma, saldırı, sabotaj, mala zarar verme gibi suç ve hareketlerden koruma amacı ile şantiye bölgesi tarafımızdan tetkik edilerek tehdit ve güvenlik analizi çıkarılmakta ,ve gerekli önlemler alınmaktadır. Görev yapacak personelimiz bu analize göre inşaat ve şantiye güvenliği eğitimini tamamlamasını müteakip görev yerine gönderilmektedirler.

İnşaat ve Şantiyelerin güvenliği için alınması ve uygulanması gereken tedbirler şunlardır.

1.   İnşaat ve şantiye bölgesinin sınırları tespit edilmeli, giriş ve çıkıslar için noktalar belirlenmeli ve bu noktalar devamlı kontrol altında tutulmalıdır.

2.   Giriş-çıkış noktaları dışında kalan bölüme mümkünse çit çekilmeli, İnşaat ve şantiye bölge sınırlarında devamlı suretle rutin dışı ve periyodik olmayan zaman aralıkları ile devriye hizmeti verilmelidir.

3.   İnşaat ve şantiye bölgesinde kör nokta ve zafiyet oluşturmayacak şekilde aydınlatma yapılmalıdır.

4.   Depolar, iş makinası parkı, personel ve ziyaretçi araç otoparkı gibi bölgeler önceden tespit edilmeli ve takibi sürekli yapılmalıdır.

5.   İnşaat ve şantiye bölgesinde can ve mal kaybına en üst derecede sebep olabilecek YANGIN tehdidine karşı gereken tüm tedbirler acilen alınmalıdır. Güvenlik personelinin duman ve duman kokusuna karşı devamlı teyakkuz halinde olmasına rağmen şartlar elverişli ise özellikle işçilerin gece kaldıkları bölgeye duman dedektörleri yerleştirilmelidir.

6.   İnşaat ve şantiye bölgesini besleyen enerji hatları devamlı kontrol edilmeli, yağışlı havalarda göz önüne alınarak bir tehdit unsuru olmasına müsaade edilmemelidir.

7.   İnşaat ve şantiye bölgesinde çalışacak taşeron firma personelli sürekli kontrol altında tutulmalı, giriş-çıkışlarında araç ve malzeme kontrolü yapılmalı, şantiye sınırları içinde farklı firmalara ait personeller arasında huzursuzluk çıkması önlenmelidir.

8.   Oluşabilecek iş kazalarına karşı sergilenecek hareket şekli ve tutumlar belirlenmeli, aranacak telefon numaralı ve başvurulacak sağlık tesisleri önceden mutlaka belirlenmelidir.

Projelerimizde çalışan personellerimiz  firmamızın DENETLEME VE DEĞERLENDİRME birimleri tarafından değişik gün ve zamanlarda, habersiz ve sürekli olarak denetlenmekte  ve sonuç raporları müşterilerimize mail yolu ile bildirilmektedir.