0(312) 231 26 16 0(541) 373 62 72

BELEDİYE GÜVENLİK HİZMETLERİ

Bizimle Güvendesiniz…

Belediye Güvenlik HizmetleriBelediye güvenlik hizmetleri, diğer kamusal alanlar gibi yoğun insan ve araç trafiğine sahip olan belediyeler için önemli ve kritik hizmetlerdendir.

HGB VİP Özel Güvenlik A.Ş.  olarak  Belediyelerimize en kaliteli güvenlik hizmetini sunmaktayız.

HGB VİP Özel Güvenlik A.Ş.  belediye binalarının ve hizmet verilen belediye’ye bağlı tali tesislerin;

1.   İç ve dış çevre güvenliğinin sağlanması ,
2.   Personel ve ziyaretçi otopark alanlarının güvenliğinin sağlanması ,
3.   Belediye personeli ve ziyaretçi giriş-çıkışlarının kontrol edilmesi,
4.   Yangın, su basması ve deprem gibi doğal afetler yâda durumlara imdat çağrısında bulunulması ve sivil savunma ekiplerine yardım edilmesi,
5.   Siyasi gerekçe ile belediyeye karşı girişilebilecek toplu insan hareketlerine karşı tedbir alınması ,
6.   Saldırı, sabotaj ve patlayıcı madde tehditlerine karşı tedbir alınması,
7.   Belediyede çalışan personelin ve o anda belediyede bulunan ziyaretçilerin can güvenliğinin sağlanması ,
8.   Oluşabilecek panik ve kaos ortamının kontrol altına alınması ,
9.   Belediyenin tahliyesi gerektiğinde yönlendirme hizmetinin verilmesi ,
10.   Bina içinde oluşabilecek kişiler arası huzursuzluk ve darp olaylarına müdahale edilmesi ,
11.   Hırsızlık ve/veya dolandırıcılık amaçlı kişilerin takibi ve engellenmesi ,
12.   5271 sayılı Ceza Mahkemesi Kanunun ilgili maddelerine göre yakalama ve yakalama sebebiyle orantılı arama yapılması,
13.   Aramalarda tespit edilen suç teşkil edebilecek ve/veya delil niteliğinde olan malzemenin emanete alınması ve derhal emniyete haber verilmesi ,
14.   Kayıp edilmiş ve bulunmuş malzemenin emanete alınması,
15.   Olay mahallini ve delilleri koruma ve bu amaçla CMK ilgili maddesi gereğince yakalama yetkisinin kullanılması,
16.   Türk Medeni Kanununun 981 nci maddelerine, Borçlar Kanununun 52'nci maddesine, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 256'ncı maddesine göre zor kullanma yetkisinin kullanılması konularında profesyonel hizmet vermektedir.

Belediye personelinin güvenliği gibi genel güvenliğin sağlaması; saldırıcı savunma ve koruma ile ilgili tüm önlemleri almak amacıyla     El Dedektörleri, X-Ray cihazları, Metal Kapı Dedektörleri, Turnikeler, Emniyet Şeritleri, Bariyerler, Otomasyon Sistemleri ve CCTV Kamera Kontrol Sistemleri gibi tüm güvenlik tedbirlerini sağlamaya yönelik teknolojik ekipmanlar  Belediye güvenlik hizmetini vermeyi kolaylaştıran ekipmanlardır. Hizmet verilecek belediye ve/veya belediye’ye bağlı kuruluş ya da tesiste bu ekipmanlar var ise firmamızın teknik personeli tarafından görev yapacak personele yerinde eğitim verilerek bu cihazların kullanımında ve takibinde herhangi bir aksaklığın meydana gelmesi engellenmektedir. Bu elektronik güvenlik sistemleri daha önceden  alınmamışsa, alınması için yönetime bir rapor halinde sunulmaktadır.

HGB VİP Özel Güvenlik A.Ş.  olarak projemizde çalışan tüm personellerimiz  firmamızın DENETLEME VE DEĞERLENDİRME birimi tarafından değişik gün ve zamanlarda, habersiz ve sürekli olarak denetlenmekte , sonuç raporu müşterimize  mail ile bildirilmektedir.